Udar cieplny / przegrzanie

Śmiertelność w wyniku udaru cieplnego u osób dorosłych wynosi aż 10% przy szybkim wdrożeniu chłodzenia…

PAMIĘTAJ
Dzieci są jeszcze bardziej narażone na przegrzanie, ponieważ nie mają w pełni wykształconego mechanizmu termoregulacji.