Pierwsza Pomoc w szkołach podstawowych

PIERWSZA POMOC W GDYŃSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Udzielanie pierwszej pomocy to jedna z ważniejszych umiejętności, które można nauczyć dziecko.
Chcemy by najmłodsi byli bezpieczni spędzając czas w towarzystwie swoich rówieśników, aby umieli właściwie się zachować również wtedy, gdy nie ma obok dorosłego. Kształtujemy zatem chęć pomagania innym i przekazujemy umiejętność ratowania poprzez ćwiczenia na naszych szkoleniach.
Przedstawiamy krótką relację z przeszkolenia 400 dzieci z gdyńskich szkół, by bezpiecznie i z uśmiechem na twarzy mogły ruszyć na wakacyjne przygody!