Złamania i zwichnięcia

Oceń bezpieczeństwo

RĘKA

Asekuruj kończynę

Dzwoń 112

NOGA

Nie przemieszczaj poszkodowanego

Dzwoń 112

Złamanie – przerwanie ciągłości kości (zamknięte lub otwarte)


Skręcenie / zwichnięcie – chwilowe / trwałe przemieszczenie kości w obrębie stawu

Objawy:
• Ból w miejscu urazu
• Obrzęk
• Zasinienie / zaczerwienienie
• Niemożność poruszania kończyną
• Przymusowe ustawienie
• Zniekształcenie kończyny