Zatrucie

Oceń bezpieczeństwo

Sprawdź przytomność

Pozycja embrionalna na lewym boku

Dzwoń 112

Nie prowokuj wymiotów

Zabezpiecz opakowanie / resztki trucizny

Przyczyny:

• Jedzenie (zepsute)
• Chemikalia:
     o Ciecze
     o Gazy
     o Opary
     o Proszki
• Alkohol
• Narkotyki
• Leki

Objawy (typowe):

• Nudności / wymioty
• Biegunka
• Bóle brzucha
• Zawroty głowy
• Bladość

Drogi zatruć:

• Doustna
• Wziewna
• Przez błony śluzowe
• Przezskórna

Pamiętaj o własnym bezpieczeństwie!
Też się możesz zatruć!