Wiadomości wstępne

Przepisy prawne w Polsce

„pomoc” – wezwanie pogotowia
„Pierwsza Pomoc” – czynności ratunkowe

Art. 4 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Ustawa o PRM) – obowiązek udzielenia pomocy

Art. 5 Ustawa o PRM – ochrona prawna Ratującego
• Ratujący – funkcjonariusz publiczny
• prawo do wykorzystania bądź zniszczenia mienia materialnego w celu ratowania życia lub zdrowia drugiej osoby

Art. 162 Kodeks Karny (KK) – kara do 3 lat więzienia za nieudzielenie pomocy w sytuacji, gdy było to konieczne (stan zagrożenia zdrowia bądź życia u Poszkodowanego).

Bezpieczeństwo

„Dobry Ratownik – żywy Ratownik”
Bezpieczeństwo Ratującego zawsze najważniejsze!

Ochrona osobista:
• rękawiczki ochronne (zastępczo mogą być woreczki foliowe)
• maseczka do sztucznego oddychania

Fizjologia - oddech

Prawidłowy:
• 2­-3 / 10 sekund
• regularny
• kolor skóry naturalny

Agonalny:
• słaby, płytki
• nieregularny
• pojedyncze westchnięcia
• „łykanie” powietrza
• kolor skóry szary/siny

Brak oddechu:
• nie widać ruchów klatki piersiowej
• nie słychać szmerów oddechowych
• skóra koloru szarego / sinego

W przypadku braku krążenia u Poszkodowanego trwałe uszkodzenia mózgu zachodzą po 3-­5 minutach.