Udar mózgu

Niedotlenienie części obszaru mózgu w wyniku wylewu krwi z uszkodzonego naczynia krwionośnego bądź jego zablokowania skrzepem.

Oceń bezpieczeństwo

Sprawdź przytomność

Pozycja półsiedząca lub leżąca

Dzwoń 112

Zapewnij ciepło

Rozmawiaj

Objawy:

• Nagły i bardzo silny ból głowy
• Zaburzenia świadomości
• Zaburzenia widzenia
• Zaburzenia mowy
• Niedowład kończyn
• Osłabienie jednostronne
• Porażenie mięsni twarzy
• Utrata przytomności
• Drgawki