Rana

Uszkodzenie powłoki skórnej.

Przemyć

Założyć opatrunek

Rodzaje / przyczyny: 
otarcia, cięta, kłuta, tłuczona, szarpana, 
kąsana, postrzałowa,
z ciałem obcym, oparzenie / odmrożenie

Krwotok

Masywny, niekontrolowany upływ krwi z uszkodzonej tętnicy, bądź żyły.

Oceń bezpieczeństwo

Sprawdź przytomność

Załóż rękawiczki

Uciśnij ranę

Wykonaj opatrunek

Dzwoń 112

Do tamowania krwotoku nie wolno stosować: 
waty, ligniny, papieru.