Porażenie prądem

Oceń bezpieczeństwo

Odłącz źródło prądu

Sprawdź przytomność

jeżeli nie ma kontaktu

Sprawdź oddech

jeżeli oddycha prawidłowo

Sprawdź czy są oparzenia

Dzwoń 112

Wielkość obrażeń zależy od ilości energii dostarczonej do tkanek.

Energia = Moc x Czas

Moc = Napięcie x Natężenie

Jeżeli nie oddycha prawidłowo
wykonaj resuscytację