Omdlenie

Chwilowa utrata przytomności (trwająca poniżej 2 minut).

Oceń bezpieczeństwo

Sprawdź przytomność

brak kontaktu

Zawołaj o pomoc

Odchyl głowę

Zbadaj oddech przez 10 sekund

oddycha prawidłowo

Unieś nogi do góry pod kątem około 30 st.

jeżeli przez 2 min. nie pomogło

Dzwoń 112

Ułóż do „pozycji bezpiecznej”

Przyczyny:

• duszne pomieszczenia
• wysiłek fizyczny
• stres
• choroba

 

Objawy przed omdleniem:

• Zawroty głowy
• Bladość
• Mroczki przed oczami
• Szum w uszach
• Pogłębiony oddech