Automatyczna Defibrylacja (AED)

Dodatkowe działanie podczas resuscytacji, podejmowane przez Ratującego, które znacząco podnosi szanse na przeżycie.

Oceń bezpieczeństwo

Sprawdź przytomność

brak kontaktu

Zawołaj o pomoc

Odchyl głowę

Zbadaj oddech przez 10 sekund

brak prawidłowego oddechu

Dzwoń 112 / 999

Wykonaj 30 uciśnięć

Uruchom AED

Wykonuj polecenia AED

Pamiętaj:

• Wytrzyj wilgotną skórę przed naklejeniem elektrod
• Ogól nadmierne owłosienie (tylko jeżeli niezbędne)
• Usuń plastry z klatki piersiowej
• Uważaj na rozrusznik serca
• Nie dotykaj poszkodowanego podczas analizy rytmu serca i defibrylacji!


AED samo ocenia rytm serca i podejmuje decyzję o defibrylacji

Osoba bez wykształcenia medycznego może używać AED. 
Użycie AED jest bezpieczne i skuteczne.

 

 

 AED u dzieci:

• Wiek powyżej 8 lat ­użyj modelu AED dla dorosłych.
• Wiek 1­8 lat­ użyj elektrod pediatrycznych lub AED przystosowanego do dzieci (jeżeli brak użyj modelu dla dorosłych).
• Wiek poniżej 1 roku­ użyj tylko jeżeli instrukcja potwierdza bezpieczeństwo zastosowania go u dzieci.