You are currently viewing Główne reakcje na stres u dzieci 0-3 lat

Główne reakcje na stres u dzieci 0-3 lat

DZIECKO GORZEJ ZNIESIE WYPADEK

Dzieci są szczególnie narażone na zaburzenia psychiczne po wypadku. Te występują u dzieci poniżej 11 roku życia 3-krotnie częściej niż u osób dorosłych. Dla dzieci poniżej 3 roku życia wyjątkowo dotkliwy jest brak rodzica i jego wsparcia w sytuacji kryzysowej.
Objawami tego dla wszystkich grup wiekowych są:
– Zmiany w porze zasypiania i budzenia się.
– Trudności w zasypianiu/koszmary.
– Częstszy płacz.


Następne publikacje pomogą w rozpoznawaniu traumy u dzieci w różnym wieku.

Nasze artykuły o wsparciu psychicznym dzieci: