You are currently viewing Jak wspierać psychicznie poszkodowane dziecko

Jak wspierać psychicznie poszkodowane dziecko

To jest esencja wiedzy o tym jak wspierać psychicznie poszkodowane dziecko. Chcemy dotrzeć z tą wiedzą jak najszerzej. Zwracamy się do Was z prośbą o rozpowszechnianie tego informatora dowolnym sposobem. Chcemy trafić do waszych miejsc pracy a nawet lodówek. Plakat do pobrania pod grafiką. 

Nasze artykuły o wsparciu psychicznym dzieci: